Какво представлява интегрираната топлоизолационна система?
Фасадата има ключова роля за външния вид на една сграда – придава и индивидуалност, защитава ограждащите конструкции и зидове от атмосферните въздействия – вятър, студ, жега, дъжд, сняг. Интегрираната топлоизолационна система осигурява перфектни и благоприятни за околната среда решения, отговарящи на всички съвременни изисквания.

Интегрираната топлоизолационна система има редица предимства:

 • Повече уют и комфорт при температури на повърхността на стената от вътрешната страна до 20°С, т.е. топла стена.
 • Значителна икономия на разходи за отопление, благодарение на фасадните топлоизолационни плочи.
 • Богат избор на топлоизолация: възможни са дебелини от 6 до 50 cm.
 • Външната интегрирана топлоизолационна система предотвратява температурните колебания и напрежения в стената.
 • Лесен и икономически ефективен метод за саниране. При старо строителство интегрираната топлоизолационна система често е единственото възможно решение, напр. при наличие на пукнатини.

Професионално изграждане при ново строителство и при саниране

Предимства

 • Значителна икономия на разходи
 • Приятен климат в жилището (топлоизолирана стена)
 • По-тънка конструкция на стената
 • Спестена жилищна площ от около 4 m2
 • Лесна работа с материала

Какви са особеностите на стъклопакета „Четири сезона”?
Стъклопакетът „Четири сезона” е подходящ за прозорците на всяка нова или ремонтирана сграда и е напълно съвместим с всички видове дограма: ПВЦ, дървена алуминиева, смесена.

Неговите сезинни предимства са:
През пролетта стъклопакетът „Четири сезона” намалява капризите на времето. През този период на годината, стъклопакетът позволява повишен комфорт – термоизолацията осигурява иделана температура независимо от капризите на времето.
За Лятото благодарение на функцията „соларен контрол”, стъклопакетът „Четири сезона” отразява два пъти повече слънчева енергия в сравнение с един нормален стъклопакет и не се нуждае от допълнителна слънчева защита.

 • Осигурява идеална температура – комфортът и прохладата са осигурени дори и в най–горещите дни.
 • Намалява разходите за климатизация – ограничавайки количеството слънчева енергия проникваща в помещенията намалява нуждата от климатична инсталация.

През Есента – със стъклопакетът „Четири сезона” преминаването към хладният сезон е неусетно. Благодарение на характеристиките на този стъклопакет, ефектът от понижението на температурата е значатиелно намален.

 • Намаляване на разходите – позволява намаляването на ранните разходи свързани с отоплението на помещенията.

За зимата – Стъклопакетът „Четири сезона” предлага три пъти по – висока термоизолация в сравнение с обикновените стъклопакети.

 • Топлина и удобство – намалява се загубата на топлина и се намалява студената зона в близост до прозорците.
 • Значителни икономии – по–ефективна термоизолация означава намален разход на енергия.

Какви представлява интелигентната система за управление на дома „Умна къща” /SMARTHOUSE/?
Системата на „Умна къща“ е комплекс от хардуер и софтуер, който обединява всички инженерни системи на едно жилище /къща или апартамент/. „Умна къща“ Ви позволява да използвате енергийните ресурси по най-добрия начин и да намалите финансовите си разходи за поддръжка на сградата, при запазеното високо ниво на комфорт на обитаване.

При проектирането на „умна къща“ системите за осветление, мултимедия (мулти-стайно аудио, домашно кино), сигурност и климат-контрол се управляват заедно.

Умната къща (smarthouse) се споменава още в началото на 80-те години на миналия век, когато в списание “Byte” се появява статия “Computerize a Home”. Неин автор е Steve Ciacia, който предлага метод за управление на електрическите уреди в една инсталация чрез ултразвукови сензори, свързани директно към захранващите кабели.

„Умна къща“ Ви предлага удобство, когато се върнете от работа, автоматично ще Ви разпознае със сензора за пръстов отпечатък и да извърши вместо Вас всички рутинни действия – пускане на осветлението по маршрута, който най-често ползвате, включване на климатика в стаята, където най-често отсядате, предварително затопляне на банята и подгряване на водата. Датчиците ще Ви усетят и ще пуснат завесите, когато сте в стаята за гости, телевизора ще се включи на любимия Ви канал и осветлението ще приглушее.

Допълнителни предимства – неестетичните ключове за осветление може да изчезнат и на тяхно място да се появат сензорни бутони, или цветни тъчскрийни със снимка на стаята, в която влизате. Натискате лампата на снимката и тя светва, излиза меню и регулирате силата на светлината. Докосвате телевизора и той се включва. Технологията ни е позната от използването на смартфон и/или таблет. За по-голямо удобство същата снимка ще е и на web приложението на телефона Ви, на лаптопа, на таблета.

Освен всички удобства технологията има опция да Ви предостави и сигурност, чрез инсталиране на системата за сигурност и видеонаблюдение.

Какво представлява рекуперацията?
Рекуперацията е процес, при който се използва отработен въздух, за да затопли или охлади пресен такъв. Сградите с голяма разгъната площ – офиси, хотели, търговски центрове, киносалони, болници, поликлиники имат нужда от големи количества пресен въздух. Тази нужда може да бъде задоволена и с отваряне на прозорците, но така през лятото сградата губи много от вече използваната енергия за охлаждане, а през зимата аналогично се губи топлина. Когато в една сграда се внедри рекуперационна вентилационна система, тези загуби могат да бъдат намалени до минимум, тъй като охладеният или затоплен въздух минава през топлообменик и охлажда или затопля пресния въздух. По този начин се реализират значителни икономии на електроенергия.

Какви представлява термопомпата?
Термопомпата (правилното й наименование всъщност е топлинна помпа ) е вид хладилна машина. Като всяка хладилна машина, основните й компоненти са: кондензатор и изпарител (топлообменници), компресор, терморегулиращ вентил и съответното микропроцесорно управление.
Термопомпите не са новост. Въпреки, че в последните години технологията получи сериозен тласък, тя е известна от началото на миналия век. Първата земносвързана термопомпа е заработила през 1937г. в сградата на кметството в гр.Цюрих, Швейцария.

Световна тенденция е дотирането на отоплителни инсталации с термопомпи. В много държави има закони, налагащи отоплението да се изгражда с термопомпи при сгради с определена площ.

Отоплението с термопомпа е с най-голяма ефективност в сравнение с другите видове отоплителни уреди и инсталации. Ефективността идва от факта, че тя не използва енергия за загряване, а просто пренася топлина. За целта се изразходва известно количество електроенергия, което е в пъти по-малко от получената топлинна енергия.

Ефективността на термопомпата представлява съотношение на вложената ел. енергия към получената топлинна енергия. Нарича се COP (Coefficient Of Performance) – коефициент на трансформация и важи за режим отопление. За режим охлаждане има друг коефициент- EER (Energy Efficiency Ratio) Всички термопомпи, които предлагаме имат описани споменатите коефициенти. Те са моментни и са измерени в определени условия.

Очаква се скоро коефициентът COP да отпадне и да се въведе нов – на цялата инсталация. Той ще бъде годишен и ще отразява ефективността на цялата термопомпена инсталация, а не само на агрегата. Когато говорим за ефективност, коефициентът на трансформация е основен фактор, но това не е достатъчно. Предвид се вземат и редица други фактори, като основни са мощността и обема на отоплителната инсталация.

Най-добри резултати се постигат при комбинацията на термопомпа с водно подово отопление и с вентилаторни конвектори едновременно. Наличието на топлинен акумулатор (буфер) също е от съществено значение за ефективността на една отоплителна инсталация.Според предназначението и конструкцията на термопомпата, тя може само да охлажда, само да отоплява или да работи и в двата режима според сезона – такава термопомпа се нарича реверсивна. Създадени са и термопомпи, които затоплят битова гореща вода без значение дали работят в режим отопление или охлаждане. Някои от моделите са с инверторно управление на компресора, което прави агрегатите много адаптивни и гъвкави.

Какви представляват възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/?
Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и европейското законодателство. Когато управлявате проект, използващ възобновяем енергиен източник, Вие можете да разчитате на гарантирано изкупуване на електроенергията и преференциални цени.

Водноелектрическите централи /ВЕЦ/ са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия в България. Инвестицията във ВЕЦ е изключително атрактивна при внимателно проектиране.

С помощта на слънчевата енергия, използвайки различни технологии, Вие можете да си осигурите топлина или производство на електроенергия. Така Вие ще използвате възможностите, които предоставят различните климатични зони в България. Можете да изберете конкретните варианти за използване на слънчевата енергия, които най-добре отговарят на Вашите потребности. Можете да Ви помогнем да разработите проект за изграждане на фотоволтаична централа по Мярка 312 на ПРСР с до 70% грант!

Биомасата включва продукти от растителен и животински произход, битови и някои производствени отпадъци, както и растителни култури отглеждани специално за тази цел. Тя е потенциално най-значимият възобновяем източник на енергия според оценките на ЕС. През последните десет години технологиите за добив на енергия от биомаса позволяват високоефективното изгаряне на самата биомаса, както и на биогазовете, които тя отделя. Инсталациите, използващи биомаса, са изключително полезни за Вашето производство, когато се отделят биологични остатъци и отпадъци, както и в земеделието. Индивидуалният подбор на съответното оборудване ще Ви гарантира отлични енергийни и финансови резултати.

Вятърните електроцентрали бързо заемат челно място в групата на възобновяемите енергийни източници. В България съществуват няколко географски зони, които са подходящи за изграждането главно на средни по размер вятърни турбини. Проучването и проектирането на подобни съоръжения следва да се прави много внимателно и задълбочено поради спецификата на вятърната енергия.

Геотермалната (от топлината на земята) енергия е реалистична възможност за българската икономика – в България са документирани над 700 подходящи извора, както и цели области с голям потенциал. Като напълно чист и на практика безплатен възобновяем източник геотермалната енергия е най-добрата възможност за отопление и битово горещо водоснабдяване на редица населени места, туристически центрове и предприятия. С подходящо проектиране и финансиране геотермалните инсталации Ви предоставят същинска независимост.