Ние TECHNOBUILD ENGINEERING се превръщаме в незаменим партньор в постигането на целите на нашите клиенти като им помагаме да приложат на практика утвърдените строителни стандарти при изграждането на нови сгради и прилагане на оптимални решения при ремонт и реконструкция/саниране на съществуващ сграден фонд, при оптимизация на процеса за провеждане на предпроектни проучвания, както и оценяване инвестиционния потенциал на даден имот.

Настоящи клиенти и партньори
Проектиране, РСМР, саниране на сгради паметници на културата и архитектурата.

Потенциални клиенти
В обхвата на консултантските услуги, които предлагаме преди да стартира ново строителство или при ремонт/реконструкция, ние бихме могли да бъдем Ваши партньори:

  • При анализ потенциалните възможности за развитие на терен (земеделска земя или поземлен имот) за бизнес или лични инвестиционни намерения;
  • При окомплектоване на строителни книжа за стартиране на ново строителство;
  • при кандидатстване за безвъзмездно финансиране по програми на Европейския съюз;
  • по време пълния цикъл за изграждане на строежа;
  • при реализиран обект преди въвеждането му в експлоатация.