„ЖИЛИЩНА СГРАДА С НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ“, УПИ IX–16, от кв. 529, гр.София, , ул.„Св.Св Кирил и Методий” №14  

Възложител: „Тера метали“ ООД