TECHNOBUILD ENGINEERING е създадена от инж.Николай Златев с основен предмет на дейност – предпроектни проучвания и строителство на сгради и съоръжения, реконструкция на сгради в експлоатация, консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти, експертни анализи и оценки на недвижими имоти, проектен мениджмънт и цялостни конструктивни изследвания на сгради.

Екипът на TECHNOBUILD ENGINEERING сме убедени в необходимостта от намиране на надежден партньор (в лицето на нашите клиенти – инвеститори в сграден фонд, собственици и ползватели на сгради), които споделят нашите ценности – качествено изпълнение на строителния продукт чрез влагане на строителни материали с доказано качество и произход в съответствие с европейските и световни стандарти

Фирма „ТЕХНОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД притежава Удостоверение идентификационен No I-TV 012842 издадено от Камара на строителите в България за вписване в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ПЪРВА ГРУПА и за строежи от ТРЕТА до ПЕТА категория и ПЕТА ГРУПА строежи.

„ТЕХНОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Повече информация може да намерите тук.

„ТЕХНОБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Повече информация може да намерите тук.